Веселин Стойчев

31.07.2015
Съобщение

Защитата на дисертацията на Веселин Атанасов Стойчев ”Белтъчни промени при заблатяване на бяла (Trifolium repens L.) и червена (Trifolium pratense L.) детелина” ще се състои на 03.09.2015 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 534/23.06.2015 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Веселин Стойчев
  2. Рецензия – Професор д-р Мариела Оджакова-Баитошева
  3. Рецензия – Доцент д-р Лиляна Гигова
  4. Становище – Професор дн Аглика Едрева
  5. Становище – Професор дн Климентина Демиревска
  6. Становище – Доцент д-р Екатерина Крумова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952