Светла Ангелова

16.11.2012
Съобщение

Защитата на дисертацията на Светла Ангелова: „Мутационен статус и профил на епигенетично промоторно метилиране  в АТМ и СНЕК2 гените при български пациенти с рак на млечната жлеза. Антитуморна активност на българското лечебно растение Tribulus terrestris L.” ще се състои на 07.12.2012 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед N:952/02.10.2012 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат –Светла Ангелова
  2. Рецензия – Професор д-р Любомир Стоилов
  3. Рецензия – Професор д-р Димитър Цингилев
  4. Становище – Доцент д-р Маргарита Пешева
  5. Становище – Доцент д-р Леонид Пенков
  6. Становище – Доцент д-р Светослав Димов

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952