Георги Бончев

13.06.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на асистент Георги Бончев: ‘Молекулярно-генетична характеристика на мутантни форми тип sphaerococcum при Triticum aestivum L. и Triticale с помощта на транспозони‘ ще се състои на 29.06.2011 г. от 1000 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Асистент Георги Бончев
  2. Рецензия – Доцент д-р Светлана Ланджева
  3. Рецензия – Доцент д-р Анелия Янчева
  4. Становище – Професор дбн Севдалин Георгиев
  5. Становище – Доцент д-р Маргарита Пешева
  6. Становище – Доцент д-р Любомир Стоилов

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952