Туан Ан Чан

26.06.2013
Съобщение

Защитата на дисертацията на редовен докторант Туан Ан Чан „Защитна роля на азотния оксид върху фотосинтезата и антиоксидантния капацитет на грахови растения при кадмиев стрес” ще се състои на 11.07.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед N:397/22.05.2013 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Туан Ан Чан
  2. Рецензия – Професор дн Лиляна Масленкова
  3. Рецензия – Доцент д-р Юлиана Марковска
  4. Становище – Професор дн Диана Петкова
  5. Становище – Професор дн Лозанка Попова
  6. Становище – Професор д-р Емилия Апостолова

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952