Виолета Късовска

14.06.2011
Съобщение

Защитата на дисертацията на гл. асистент Виолета Късовска: ‘Цитогенетично проучване върху геномните и хромозомни взаимодействия в анеуплоидни и алоплазмени форми между Triticum и Secale‘ ще се състои на 30.06.2011 г. от 1000 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Гл. асистент Виолета Късовска
  2. Рецензия – Професор д-р Спаска Петкова
  3. Рецензия – Доцент д-р Недялка Тянкова
  4. Становище – Доцент д-р Румяна Василевска-Иванова
  5. Становище – Доцент д-р Гинка Генова
  6. Становище – Професор дбн Богдан Бочев

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952