Иванина Василева

22-04-2019

Защитата на дисертацията на Иванина Ангелова Василева “Физиолого-биохимични характеристики и биотехнологичен потенциал на българските водораслови щамове Scenedesmus sp. BGP и Chlorella vulgaris R-06/2“ ще се състои на 14.05.2019 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 147/11.03.2019 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Представени материали:

  1. Автореферат – Иванина Василева
  2. Рецензия – Проф. д-р Катя Георгиева
  3. Рецензия – Доц. д-р Ганка Чанева
  4. Становище – Проф. д-р Венета Капчина-Тотева
  5. Становище – Проф. д-р Лиляна Гигова
  6. Становище – Доц. д-р Детелина Белкинова

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952