Текущи докторантури – Валентин Велинов

Научна специалност: Биохимия

Лаборатория: Регулация на генната експресия

Форма на обучение: Редовна

Тема на дисертацията: Нискомолекулните протеини с NudC домен: ефективни модулатори на толерантността към абиотичен стрес на Arabidopsis thaliana

Научен ръководител/научен консултант: проф. д-р Валя Василева/доц. д-р Людмила Симова-Стоилова

Срок на докторантурата: 01.01.2018 г. – 01.01.2021 г.

Отчислен с право на защита.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952