Текущи докторантури – Вероника Делева

Научна специалност: Биохимия

Лаборатория: Експериментална алгология

Форма на обучение: Редовна

Тема на дисертацията: Ефект на биологично активни субстанции от микроводорасли  върху физиолого-биохимичния статус на растенията

Научен ръководител: доц. д-р Пламен Пиларски

Срок на докторантурата: 01.01.2020 г. – 01.01.2023 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952