Текущи докторантури – Надя Агайн-Стоянова

Научна специалност: Генетика

Лаборатория: Приложна генетика и растителни биотехнологии

Форма на обучение: Редовна

Тема на дисертацията: Изследване на влиянието на различни биоторове и растително-микробната симбиоза върху растежа, хормоналния статус и добива при слънчогледа (Helianthus annuus L.)

Научни ръководители: доц. д-р Румяна Василевска-Иванова, доц. д-р Калина Ананиева

Срок на докторантурата: 01.01.2020 г. – 01.01.2023 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952