Участие в Научни форуми

Доклади и постери през I етап

The Fifteenth Workshop “Biological Activity of Metals, Synthetic Compounds and Natural Products”
09 December 2020, Sofia, Bulgaria
Научна Конференция „Здрави растения – Здрава храна“, Център за оценка на риска по хранителната верига
27 април 2021 г., София, България
International Conference on Plant Systems Biology and Biotechnology (ICPSBB)
14-17 June 2021, Varna, Bulgaria
VII International Scientific Conference „Environmental Engineering and Environmental Protection“ (EEEP’2021)
30 September – 03 October 2021, Varna, Bulgaria

Доклади и постери през II етап

15-та Научна конференция „Обединени от науката“, Център за оценка на риска по хранителната верига
18 май 2023 г., София, България
23 FESPB Congress – Plant Biology Europe 2023
03-06 July 2023, Marseille, France
[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952