Конкурс ‘Ротарианско отличие’ 2012

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по физиология на растенията и генетика
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’
ДИСТРИКТ 2482, БЪЛГАРИЯ
Ротари клуб ‘София-Средец’

КОНКУРС ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНОТО РОТАРИАНСКО ОТЛИЧИЕ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА РАСТИТЕЛНАТА БИОЛОГИЯ НА ИМЕТО НА АКАД. МЕТОДИЙ ПОПОВ

Alt

Акад. Методий Попов

Конкурсът се организира от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’ – СУБ, Ротари клуб ‘София-Средец’ и ще се проведе под патронажа на гуверньора на Дистрикт 2482, България.

Условия на конкурса:
Номинирането и определянето на носителя на отличието ще се извършва от експертна комисия, утвърдена от Научния Съвет на Института по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките.

  • До участие в конкурса ще бъдат допускани статии или монографии, излезли от печат през 2011 г. Статиите трябва да бъдат публикувани в международни списания с импакт фактор и разработени по проекти, ръководени от български учени. Като съавтори може да участват чуждестранни учени.
  • В конкурса може да участват научно-изследователски проекти с реализирани през 2011 г. или готови за реализация иновативни продукти. Проектите трябва да бъдат ръководени от български учени. Като партньори може да участват чуждестранни организации.

Документи за кандидатстване:

  1. Заявка за участие в конкурса (Форма – MS Word, 90 kB).
  2. Публикацията или проекта, с които се участва в конкурса.
  3. Разделителен протокол (подписан от всички съавтори), номиниращ автора, който да получи наградата, ако колективът спечели.
  4. Кратка творческа биография на номинирания автор.

Материалите може да бъдат представени на хартиен носител или в електронен вид (Adobe PDF формат).

Срок за кандидатстване:
Срокът на конкурса е 4 месеца (15 май 2012 г. – 15 септември 2012 г.).
Заявки за участие в конкурса може да се изпращат до 15 септември 2012 г. на следния адрес:

Институт по физиология на растенията и генетика – БАН
ул. ‘Акад Г. Бончев’, бл. 21
София 1113

Документи за участие може да бъдат подавани и по електронен път: Доц. д-р Искрен Сергиев

Връчването на Ротарианското отличие ще се проведе на 13 ноември 2012 г. от 1500 часа в заседателната зала на ИФРГ – гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, Бл. 21, етаж 2.

Церемонията ще бъде посветена на Деня на народните будители.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952