История на ИГ ‘Акад. Дончо Костов’

Акад. Дончо Костов

Институтът по генетика „Акад. Дончо Костов“ към Българската академия на науките (БАН) е наследник на Централния земеделски изследователски институт, основан в 1910 г. През периода 1939-1949 г. Институтът е ръководен от бележития български учен акад. Дончо Костов. В 1943 г. към него е сформиран нов отдел „Генетика“.

През 1947 г. към БАН е основан Институт по приложна биология и развитие на организмите с директор акад. Дончо Костов. След неговата смърт в края на 1949 г. Институтът преминава като секция „Агробиология“ към Института по обща биология при БАН. В 1951 г. тази секция се обособява като Институт по агробиология при БАН, който впоследствие (1952) е преименуван на Институт по растениевъдство с директор акад. Христо Даскалов. През този период изследователският тематичен обхват на Института е с комплексен характер – едновременно с теоретичните проблеми и методологични подходи се разработват множество теми, тясно свързани с практическата селекция и агротехниката на културните растения.

През 1955 г. Институтът е обединен с Централния земеделски изследователски институт под името Централен научноизследователски институт по растениевъдство при БАН. В 1961 г. последният преминава към новооснованата Академия на селскостопанските науки (АСН) под името Институт по растениевъдство.

В края на 1962 г. секцията по генетика се отделя от Института по растениевъдство като Централна лаборатория по генетика при АСН с директор акад. Райна Георгиева. През 1966 г. Институтът по растениевъдство и Централната лаборатория по генетика се обединяват в Институт по генетика и селекция на растенията при АСН, ръководен от акад. Христо Даскалов.

След закриването на АСН през 1976 г. Институтът по генетика и селекция на растенията е трансформиран в Институт по генетика при БАН. От 1987 г. той носи името на световноизвестния български учен акад. Дончо Костов.

Изключителен принос в организирането и развитието на Института по генетика има видният генетик и селекционер акад. Христо Даскалов. Той е директор на Института от неговото създаване до 1977 г.

След 1977 г. Институтът по генетика се оглавява последователно от ст.н.с.I ст. Манол Стоилов (1978-1988); ст.н.с.II ст. Любен Доросиев (1988-1992); ст.н.с.I ст. дбн Стефан Даскалов (1992-1993) и ст.н.с. II ст., доктор Боян Димитров (1993-2003). От 2003 г. Институтът по генетика „Акад. Дончо Костов“ се ръководи от ст.н.с.I ст. дбн Костадин Гечев.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952