„Ротарианско отличие“ 2011

На 27 октомври 2011г. в Института по физиология на растенията и генетика беше връчено годишното Ротарианско отличие „Акад. Методий Попов“ за високи научни постижения в областта на биологията за 2010г. Наградата беше посветена на 130-годишнината от рождението на акад. Методий Попов.

Преди няколко години Ротари клуб „София-Средец“ учреди годишна награда на името на видния български учен и ротарианец академик Методий Попов.
Благодарение на приятелите ни от Ротари България, връчването на Ротарианското отличие се превърна в традиция за Института по физиология на растенията и генетика  – БАН.

Тази година събитието се проведе под патронажа на г-жа Анелия Дошева, гуверньор на Ротари Дистрикт 2482, България.

Бяха номинирани 6 научни разработки, публикувани през 2010г. в реномирани научни издания.

  • Първа награда беше връчена на доцент д-р Василий Глоцев от Катедра „Биофизика“ на Биологическия факултет при Софийския унивесрситет „Св. Кл. Охридски“.
  • Втора награда беше връчена на доцент д-р Елена Якимова от Института по декоративни растения, Негован.
  • Трета награда беше връчена на гл. асистент д-р Ирина Васева от Института по физиология на растенията и генетика – БАН.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952