Елена Георгиева

24.11.2011

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 62/12.08.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 12.12.2011 г. от 1400 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Елена Георгиева

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации – Доц. д-р Елена Георгиева
 2. Списък на публикации – Доц. д-р Елена Георгиева
 3. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Елена Георгиева
 4. Списък на цитати – Доц. д-р Елена Георгиева
 5. Рецензия – Чл.-кор. Георги Русев
 6. Рецензия – Проф. дн Бойка Аначкова
 7. Рецензия – Доц. д-р Любомир Стоилов
 8. Становище – Акад. Евгени Головински
 9. Становище – Проф. дн Лиляна Масленкова
 10. Становище – Доц. д-р Лиляна Гигова
 11. Становище – Доц. д-р Валя Василева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 12.12.2011 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952