Елисавета Стоименова

10.01.2012

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1078/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Приложна генетика’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 25.01.2012 г. от 1100 ч. в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Елисавета Стоименова

Представени материали:

 1. Резюмета на публикации (Част 1) – Доц. д-р Елисавета Стоименова
 2. Резюмета на публикации (Част 2) – Доц. д-р Елисавета Стоименова
 3. Списък на публикации – Доц. д-р Елисавета Стоименова
 4. Списък на публикации за конкурса – Доц. д-р Елисавета Стоименова
 5. Списък на цитати – Доц. д-р Елисавета Стоименова
 6. Рецензия – Проф. дн Спаска Петкова
 7. Рецензия – Проф. дн Йордан Тодоров
 8. Рецензия – Доц. д-р Димитрина Костова-Протохристова
 9. Становище – Проф. дн Бистра Атанасова
 10. Становище – Проф. дн Росица Бъчварова
 11. Становище – Доц. д-р Лидия Щерева
 12. Становище – Доц. д-р Светлана Ланджева

Решение на научното жури:

 1. Решение – 25.01.2012 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952