Георги И. Георгиев

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим на растенията’, ИФРГ- БАН.

Заседанието ще се проведе на 23.04.2012 г. от 11:00 в Заседателната зала на Институа по физиология на растенията и генетика, ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, 1113 София.

Кандидат: Доцент д-р Георги И. Георгиев

Представени материали:

1. Резюмета на публикации (част 1) – Доц. д-р Георги И. Георгиев
2. Резюмета на публикации (част 2) – Доц. д-р Георги И. Георгиев
3. Списък на публикации – Доц. д-р Георги И. Георгиев
4. Списък на публикации за участие в конкурса – Доц. д-р Георги И. Георгиев
5. Списък на цитати – Доц. д-р Георги И. Георгиев
6. Рецензия – Проф. д-р Нанко Попов
7. Рецензия – Доц. дн Екатерина Стойнова-Бакалова
8. Рецензия – Доц. д-р Андон Василев
9. Становище – Проф. дн Димитър Пеев
10. Становище – Проф. д-р Снежанка Дончева
11. Становище – Проф. д-р Цонко Цонев
12. Становище – Доц. д-р Лиляна Гигова

Решение на научното жури:

  1. Решение – 23.04.2012 г.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952