Ротарианско отличие 2012

На официална церемония в Института по физиология на растенията и генетика- БАН бяха обявени победителите в конкурса за високи научни постижения в областта на растителната биология за 2011 година на името на акад. Методий Попов.

Конкурсът се организира за шеста поредна година и е съвместна инициатива на Института по физиология на растенията и генетика към БАН, секция „Физиология и биохимия на растенията” – СУБ и Ротари клуб „София- Средец”.

Тържествената церемония се проведе под патронажа на д-р Атанас Атанасов – гуверньор на Дистрикт 2482- Ротари България.

Проф. д-р Виолета Великова получи първа награда за публикацията „Increased thermostability of thylakoid membranes in isoprene-emitting leaves probed with three biophysical technique”, публикувана в списание Plant Physiology, 157, 905–916 (2011).

Втора награда беше присъдена на доц. д-р Лиляна Гигова за публикацията и „Differences in cytokinin control on cellular dynamics of zucchini cotyledons cultivated in two experimental systems” в списание Plant Biology, 13, 22–27 (2011).

Третото място е за доц. д-р Анелия Янчева за статията „Recent progress in development of Tnt1 functional genomics platform for Medicago truncatula and Lotus japonicusin in Bulgaria” от списание Current Genomics, 12, 147–152 (2011).

Тази година за пръв път бяха връчени и две поощрителни награди- на доц. д-р Светлана Ланджева за публикацията „Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops geniculata Roth spontaneous chromosome substitution and its effects on the growth and physiological responses of seedlings to osmotic stress” в списание Plant Breeding, 131, 81–87 (2012) (on line 2011) и на доц. д-р Димитър Джилянов за статията „Sugar ratios, glutathione redox status and phenols in the resurrection species Haberlea rhodopensis and the closely related non-resurrection species Chirita eberhardtii” в списание Plant Biology, 13, 767–776 (2011).

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952