Експериментална алгология – Научни постижения

Научни постижения

  • Установени са физиологичните и технологични параметри за отглеждане на микроводорасли (Отраслова нормала: 4075950-83), както и преработването им до воден екстракт (Отраслова нормала: 0278792-85), алкохолен екстракт (Отраслова нормала: 02811448-88) и белтъчен хидролизат (Отраслова нормала: 0278793-85). Тези основни продукти намират приложение във фармакологията и медицината в различни търговски продукти.
  • Разработени са методи за пречистване на С-фикоцианин и ß-фикоеритрин. Чист фикоеритрин е използван като флуоресцентен маркер в имунодиагностиката.
  • Чрез изследване на състава на мастни киселини на цианобактерии и зелените водорасли от род Chlorella е направен принос към хемотаксономията им.
  • При три паразитни гъби от род Phlyctidium са доказани метаболитни етапи зависими от гостоприемника и е намерен способ за подтискане на паразитната инфекция.
  • Предложен е нов възглед за водораслови фотобиореактори, основан на хидродинамичните, топлопреносни и масопреносни процеси.

Go BackBack

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952