ИГ

Библиотека ‘Акад. Дончо Костов’

Адрес: София 1113, Цариградско шосе, 13 kм.

Тел: (+359 2) 974 62 28; (+359 2) 974 62 29, вътр. 321.

 

Създадена е през 1910 г.

Библиотека ‘Акад. Дончо Костов’

 

Тематичен обхват: растителна генетика, селекция, генетика на устойчивостта, биохимична генетика, цитология, мутагенезис.

 

Колекции: Фонд: 27 069; Книги: 10 625; Периодични издания: 15 995; Текущи периодични издания: 67; Ксерокопия и отпечатъци: 48; Микроносители: 401.

 

Специални сбирки: микроносители, атласи и карти на почви и растения.

 

Частни колекции: акад. Дончо Костов, проф. Димитър Байлов, проф. Олга Дряновска.

 

Библиотека ‘Акад. Дончо Костов’

Библиотеката е оборудвана с компютри и има достъп до специализирани сайтове за научна литература.

 

Услуги

Каталози: книги (азбучен и систематичен УДК), периодични издания (азбучен).

Читалня.

Индивидуално заемане.

Междубиблиотечно заемане.

Международно междубиблиотечно заемане посредством Централна библиотека – БАН.

Други услуги: справки.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952