Лекции

На 18.12.2015 (петък)  от 10.00 часа в залата на Института по физиология на растенията и генетика, бл.21 ще се проведе научен семинар на следните теми:

1. „Присаждане при зеленчуковите растения“ с лектор гл. ас. д-р Елена Балачева.

2. „Тайван – страна на високи технологии“ с лектор доц. д-р Росица Родева.

Лекторите са от секция „Приложна генетика и биотехнология на растенията“.

Поканват се да присъстват всички желаещи.

Category: Събитие · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952