Текущи проекти

Финансирани от Фонд Научни изследвания към МОН

Проект КП-06-Н36-2 „Бобовите растения в България – източник на полезни допълнителни вещества с белтъчна природа“, срок: 2020-2023. Ръководител на проекта: доц. д-р Людмила Симова-Стоилова (ИФРГ-БАН). Партньори: ИМикБ-БАН, ИРГР-ССА

Проект КП-06-Н41/6 „Потенциращ ефект на екстракт от Haberlea rhodopensis върху антитуморното действие на Бауман-Бърк протеазен инхибитор на моделна система метастатични клетъчни линии – карцином на гърдата“, срок: 2020-2023. Ръководител на проекта: доц. д-р Диана Зашева (ИБИР-БАН). Партньори: ИФРГ-БАН, АБИ-ССА

Проект ДН11/8 „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“, срок: 2018-2023. Ръководител на проекта: проф. д-р Валя Василева (ИФРГ-БАН). Партньор: ИМБ-БАН.

Проект КП-06-Н21/8 „Механизми на възстановяване от засушаване, индуцирано от воден и нискотемпературен стрес: стратегии за оцеляване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis“, срок 2018-2022. Ръководител на проекта: проф. д-р Катя Георгиева (ИФРГ-БАН). Партньори: АБИ-ССА, ИБФБМИ-БАН.

Проект ДН06/12 „Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница“, срок: 2017-2022. Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Анна Димитрова (ИФРГ-БАН). Партньор: АБИ-ССА.

Проект ДН06/9 „Комплексно проучване върху механизмите за сигнализация направляващи взаимодействията в ризосферата между растенията, микробиота, арбускуларни микоризни гъби и коренови паразитни растения“, срок: 2017-2022. Ръководител на проекта: проф. д-р Цвета Христева (ИТТИ-ССА). Партньор: ИФРГ-БАН.


Проекти по международно научно сътрудничество

Проект КП-06-Индия-9 „Изследване на механизмите на адаптация на български сортове домати към фосфатен недостиг“ по програма за двустранно сътрудничество България – Индия, финансирана от българска страна от Фонд Научни изследвания, срок: 2019-2022. Ръководител на проекта от българска страна: доц. д-р Кирил Мишев. Ръководител на проекта от индийска страна: гл. ас. д-р Рахул Кумар, Департамент по растителни науки, Университет на Хайдерабад, Хайдерабад, Телангана, Индия.

Проект HormOnDrought „Физиологични и молекулярни механизми на толерантност към засушаване при третиране с фитохормони” – ЕБР с Литовски научно-изследователски център по земеделие и горско стопанство (LAMMC), Литовска Академия на Науките, срок: 2022-2024, координатор от  ИФРГ-БАН: доц. д-р И. Васева, координатор от LAMMC: д-р Гиедре Самуолиене.


Други проекти

COST акция CA19125: “Epigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change” (EPI-CATCH), 2020-2024. Ръководител на работната група от България: проф. д-р Валя Василева.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, Компонент 2: Растително здраве и безопасност в хранителните системи, срок: 2019-2023. Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Виолета Великова.

Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, РП.I.7 Задача 5 – Генетични, епигенетични и физиолого-биохимични основи на устойчивостта на растенията към неблагоприятни условия на околната среда, срок: 2019-2023. Координатор на работната група от ИФРГ-БАН: проф. д-р Валя Василева.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952