Конкурс за Професор – В. Великова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН. Заседанието ще […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Л. Стоилов

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1076/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Е. Стоименова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1078/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Приложна генетика’, […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – С. Дончева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1077/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Е. Георгиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 62/12.08.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, ИФРГ- БАН. Към пълната обява

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Ц. Цонев

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 62/12.08.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН. Към пълната […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Доцент – К. Ананиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, протокол № 6 от 05.05.2011 г. и утвърдено със заповед на директора № 931/03.10.2011 г., сформираното научно жури ще проведе конкурс за Доцент по физиология на […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Г. Петков

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 54/15.07.2011 г.) към Секция ‘Експериментална алгология’, ИФРГ- БАН. Заседанието […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Доцент – П. Пиларски

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, протокол № 5 от 21.04.2011 г. и утвърдено със заповед на директора № 577, сформираното научно жури ще проведе конкурс за Доцент по физиология на растенията, […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс – Главен агроном

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява конкурс по документи за главен агроном – 1 място. Професионални препоръки и стаж по специалността над 5 години са предимство. Срок за подаване на документи до 01 септември 2011 год. Справки в канцеларията на Института, София 1113, ул.’Акад.Г. Бончев’ бл.21, ет.2, телефон 979-2606, E-mail: zhivka@abv.bg

Filed under Конкурс · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952