Конкурс за Професор – Е. Георгиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 62/12.08.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, ИФРГ- БАН.

Към пълната обява

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952