Млад учен от ИФРГ беше награден от Фондация „Еврика“

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 4(1-2) 2014

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 4, No1-2 2014 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 3(3-4) 2013

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 3, No3-4 2013 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 3(1-2) 2013

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 3, No1-2 2013 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

PPGAC Conference 2014 – The Registration is Open

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that the Registration for the Conference ‘Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges’ is open. The Deadline for Abstract Submission and Participation Registration is 30 May 2014. To the Conference page …

Filed under Съобщение · Tagged with

Отваряне на ценови оферти

На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 2(3-4) 2012

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 2, No3-4 2012 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Прекратяване на процедура по Обществена поръчка

Решение N:124/28.01.2013г. за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за възлагане на Обществена поръчка за организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 2(1-2) 2012

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 2, No1-2 2012 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Първa работнa среща по проект N:BG051PO001-3.3.06-0025

Първa работнa среща, 28 – 29 ноември 2012 г. “Започваме с надежда и увереност” По проект: № BG051PO001-3.3.06-0025 на тема „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“. Работна програма

Filed under Събитие, Съобщение · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952