Genetics and Plant Physiology 5(1) 2015

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 5, No1 2015 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 4(3-4) 2014

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 4, No3-4 2014 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Млад учен от ИФРГ беше награден от Фондация „Еврика“

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 4(1-2) 2014

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 4, No1-2 2014 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 3(3-4) 2013

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 3, No3-4 2013 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 3(1-2) 2013

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 3, No1-2 2013 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

PPGAC Conference 2014 – The Registration is Open

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that the Registration for the Conference ‘Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges’ is open. The Deadline for Abstract Submission and Participation Registration is 30 May 2014. To the Conference page …

Filed under Съобщение · Tagged with

Отваряне на ценови оферти

На 12.12.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на ИФРГ – БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 21, назначената със заповед №1034/02.12.2013г. на Директора на ИФРГ-БАН комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и консумативи […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 2(3-4) 2012

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 2, No3-4 2012 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Прекратяване на процедура по Обществена поръчка

Решение N:124/28.01.2013г. за отстраняване на участниците и прекратяване на порцедуратa за възлагане на Обществена поръчка за организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и денонощна въоръжена физическа охрана за период от 12 месеца на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, база гр. София – Околовръстен път 11-13 км и база с. Рупите, […]

Filed under Съобщение · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952