Конкурс – Редовни докторанти

Държавен вестник, брой 65, 23 август, 2011.

170. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2011 – 2012 г. в съответствие с Решение № 320 на Министерския съвет от 19.05.2011 г. В срок от 23.08.2011 г. до 21.10.2011 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка, съгласно приложението. За справки – в обучаващата организация (1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 8728170) или в ЦУ – БАН, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 02/979-52-60 и 02/986-17-34.

Шифър

Научна специалност Ред. форма Зад. форма Обучаваща организация

01.06.16

Физиология на растенията

1

ИФРГ


Category: Обява · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952