Конкурси – Обява в ДВ

Държавен вестник, бр. 40/27 май 2011 г.

Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за: професор по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16, за нуждите на секция „Фотосинтеза“; доцент по 4.3. Биологични науки, физиология на растенията, шифър 01.06.16, за нуждите на секция „Експериментална алгология“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в канцеларията на Института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел.: 02-872-81-70.

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952