ИФРГ oтдава под наем площ от 300 кв. м.

ИФРГ oтдава под наем площ от 300 кв. м., от метално хале с обща площ от 720 кв. м., намиращо се в землището на с. Горни Лозен.
Начална наемна цена: 1 Евро/кв.м. за срок от 3 години.
Срок за подаване на офертите 22.01.2014 г

Category: Обява · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952