Временен достъп до „EBSCO Discovery Service“

Уважаеми колеги,

От началото на м. април на 2016 г. Български информационен консорциум организира временен достъп до „EBSCO Discovery Service“ за 13 библиотеки в страната. Специализираната уеб платформа осигурява възможност за едновременно търсене на информация в различни бази данни, за които дадена библиотека има лицензиран достъп. Търсенето се провежда от едно място, като списъкът с резултати съдържа пълен текст на книги, статии и други видове документи или библиографски данни. Бързият достъп до ресурсите намалява значително времето за издирване на различните източници.

You can now access to your completed EDS profile using following URL address: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s1222391&groupid=main&profile=eds

Publication Finder that has been set up for you, as well – is accessible here: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s1222391&groupid=main&profile=pfi

Both above links are accessible via IP authentication only (at premises of university campus, for which we get an IP range earlier). Out of university campus premises (when users click on above links) users will have an EDS and Publication Finder guest access (as explained on: https://www.ebscohost.com/discovery/user-experience/eds-guest-access )

Category: Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952