Достъп до ProQuest

Уважаеми колеги,
Централна библиотека на БАН и Български информационен консорциум организират пробен достъп „ProQuest“ от 2.11.2016 г.
Информация за базите данни:
– „ProQuest Central“ е мултидисциплинарна база данни с около 24000 заглавия (индексирани и реферирани), от които над 18000 са представени в пълен текст. Включено допълнително съдържание: 110000 дисертации, 450000 материали от конференция и работни документи и др. ProQuest Central предоставя достъп до продукцията на издателите Emerald, Elsevier, BMJ, Palgrave, MacMillan, The Economist, SAGE, Nature Publishing Group, Cambridge University Press и Dow Jones. Важно е да се отбележи, че над 7700 от заглавия са включени в индекса Scimago, от тях70 заглавия са класирани в топ 100.

– „Scitech Premium Collection“ е бързо развиващите се база данни в областта на науката, техниката и технологиите. Съдържа над 9200 заглавия, от които 7100 са в пълен текст, 1,8 млн. индексирани таблици и фигури и 11 млн. патенти. Включени са и самостоятелни библиографски бази данни, като Agricole, Metadex, Medline, Tox и др. Съдържанието се предоставя от издателите МТЕ, IEEE, Wiley, Springer, Elsevier и други. Над 4200 заглавия са включени в индекса Scimago, като 50 от заглавия са класирани в топ 100.

– „PQDT Global“ е най-голямата база данни за дисертации света досега. Тя съдържа над 2 млн. документа в пълен текст и още над 4 милиона представени до ниво резюме. Повече от 110000 дисертации се добавят към базата данни всяка годишна.

Category: Съобщение · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952