Сигнали

Правила за условия и ред за вътрешно подаване на сигнали за нарушения в ИФРГ – БАН по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

    1. Правила във връзка с подаване на сигнали
    2. Информация за подаване на сигнали
    3. Формуляр за подаване на сигнали

Подаване: signali-ifrg@bio21.bas.bg

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952