ЛАБОРАТОРИЯ ‘ПРИЛОЖНА ГЕНЕТИКА И РАСТИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ’

Ръководител

 

Област на научни изследвания

  • Популационно разнообразие на фитопатогените и индуцираната устойчивост при растенията.
  • Установяване на източници за комплексна устойчивост към икономически важни болести при културните растения.

Научни постижения

Създадени сортове

Научни публикации

Екип

Зорница Стоянова – д-р

Офис 123 База 13 км
E-mail: zornica_st@abv.bg
Област на научни интереси: Болести по растенията, фитопатогенни гъби, диагностика, патогенеза, устойчивост на растенията към биотичен стрес, методи за растителна защита; Colletotrichum, Phomopsis, Septoria; събиране, описване и поддържане на образци пипер  (Capsicum spp.) – стари български сортове и местни форми.

Бистра Михайлова – д-р

Офис 16, База 13 км
E-mail: bistrasm@abv.bg
Област на научни интереси: Описание, съхранение и поддържане на колекция пипер, създадена в ИФРГ, както и други местни форми пипер. Генетично разнообразие на патогени, причинители на болести по растенията. Установяване на източници на устойчивост към фитопатогенните вируси, бактерии и гъби в диви видове и културни растения. Създаване на линии, хибриди и сортове културни растения, устойчиви на болести.

Зоя Цекова – Специалист-агроном

Офис База 13 км
E-mail: kmeti@abv.bg
Област на научни интереси: Хибридизация; характеристика и оценка на получените хибриди; скрининг за стопански признаци.

Деница Игнатова – Специалист-биолог

Офис База 13 км
E-mail: ignatova_denitsa@abv.bg
Област на научни интереси: Полски експерименти.

Светлана Каменова – Специалист-биолог

Офис База13 км
E-mail: svetla_ka@mail.bg
Област на научни интереси: Полски експерименти.

[ Top ]

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952