Защита – Мария Петрова

Защитата на дисертацията на гл. асистент Мария Петрова „ Биотехнологични подходи за размножаване, съхраняване и получаване на биомаса от hairy roots при Arnica montana L.” ще се състои на 09.12.2013 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури е утвърдено със заповед №946/30.10.2013 г. Дисертацията ще […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Туан Ан Чан

Защитата на дисертацията на редовен докторант Туан Ан Чан „Защитна роля на азотния оксид върху фотосинтезата и антиоксидантния капацитет на грахови растения при кадмиев стрес” ще се състои на 11.07.2013 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Към пълната обява

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Гергана Гъчева

Защитата на дисертацията на асистент Гергана Гъчева: „Влияние на култивационни условия върху физиолого-биохимични характеристики и биологични активности на перспективни щамове микроводорасли” ще се състои на 07.03.2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Към пълната обява

Filed under Защита · Tagged with

Защита – С. Ангелова

Съобщение Защитата на дисертацията на Светла Ангелова: „Мутационен статус и профил на епигенетично промоторно метилиране  в АТМ и СНЕК2 гените при български пациенти с рак на млечната жлеза. Антитуморна активност на българското лечебно растение Tribulus terrestris L.” ще се състои на 07.12.2012 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Б. Григорова

Съобщение Защитата на дисертацията на Биляна Григорова:  „Биохимични, физиологични и морфологични промени при пшенични растения под влияние на засушаване, висока температура и тяхната комбинация” ще се състои на 04.12.2012 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед N:951/02.10.2012 г. Дисертацията ще бъде […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Г. Михайлова

Защитата на дисертацията на асистент Гергана Михайлова:  „Засушаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis в условия на висока температура и различни светлинни режими” ще се състои на 28.06.2012 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Научното жури в утвърдено със заповед N:422/03.05.2012 г. Дисертацията ще бъде на разположение […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – А. Димитрова

Защитата на дисертацията на гл. асистент Анна Димитрова:  „Регулация на транскрипцията на рибозомните РНК гени в реконструирани кариотипове ечемик” ще се състои на 21.07.2011 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. […]

Filed under Защита · Tagged with

Защита – В. Късовска

Защитата на дисертацията на гл. асистент Виолета Късовска: ‘Цитогенетично проучване върху геномните и хромозомни взаимодействия в анеуплоидни и алоплазмени форми между Triticum и Secale‘ ще се състои на 30.06.2011 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Към пълната обява

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Г. Бончев

Защитата на дисертацията на асистент Георги Бончев: ‘Молекулярно-генетична характеристика на мутантни форми тип sphaerococcum при Triticum aestivum L. и Triticale с помощта на транспозони‘ ще се състои на 29.06.2011 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Към пълната обява

Filed under Защита · Tagged with

Защита – Е. Шопова

Защитата на дисертацията на асистент Елена Шопова: ‘Анализ на оксидативните процеси в грах (Pisum sativum L.), индуцирани от фотоактивно генериран синглетен кислород‘ ще се състои на 28.06.2011 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика. Към пълната обява

Filed under Защита · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952