Защита – Стефан Божанов

Защитата на дисертацията на асистент Стефан Божанов ”Генетични и епигенетични промени в туморно супресорните гени TP53 и BRCA1 и прото-онкогена PIK3CA и тяхното влияние върху преживяемостта, клинико-патологичните и молекулярни характеристики на български пациенти с рак на млечната жлеза” ще се състои на 19-02-2014 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Научното жури в утвърдено със заповед 1067/06-12-2013 г.

Дисертацията ще бъде на разположение в библиотеката на Института (ул. ‘Акад. Г. Бончев’, бл. 21., ет. 2, #225).

Към пълната обява

Category: Защита · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952