Защита – Гергана Гъчева

Защитата на дисертацията на асистент Гергана Гъчева: „Влияние на култивационни условия върху физиолого-биохимични характеристики и биологични активности на перспективни щамове микроводорасли” ще се състои на 07.03.2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Към пълната обява

Category: Защита · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952