Genetics and Plant Physiology 5(3-4) 2015

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 5, No 3-4 2015 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Споразумение за сътрудничество

На 13-11-2015 г. беше сключено Споразумение за сътрудничество между Единния център за иновации и Института по физиология на растенията и генетика за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 5(2) 2015

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 5, No 2 2015 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Споразумение за сътрудничество

Сключено е споразумение за сътрудничество по Програма Erasmus+ между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Университета на Неапол Федерико II, Италия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90. Споразумение за сътрудничество (PDF 3631 kB)

Filed under Съобщение · Tagged with

Споразумение за академично сътрудничество и обмен между Политехническия Институт в Коимбра, Португалия и ИФРГ

На 12.01.2015 г. беше сключено Споразумение за академично сътрудничество и обмен между Политехническия Институт в Коимбра, Португалия и ИФРГ. Споразумението включва: обмен на студенти, докторанти и учени с цел обучение и научно-изследователска дейност; разработване на съвместни научни проекти; обмен на информация и научни публикации. Споразумението е сключено за срок от 5 години. За повече информация, […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 5(1) 2015

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 5, No1 2015 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 4(3-4) 2014

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 4, No3-4 2014 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Млад учен от ИФРГ беше награден от Фондация „Еврика“

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени […]

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 4(1-2) 2014

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 4, No1-2 2014 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

Genetics and Plant Physiology 3(3-4) 2013

Dear colleagues, we have the pleasure to inform you that Vol 3, No3-4 2013 of Journal ‘Genetics and Plant Physiology’ is online. The papers are available for Download.

Filed under Съобщение · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952