Конкурс за участие в целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява Конкурс за набиране на членове на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“

Срок за кандидатстване: 18.10.2012 г., 1700 часа.

Към пълната обява

Category: Конкурс · Tags:

Comments are closed.

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952