Защита – С. Събева

Защитата на дисертацията на асистент Светла Събева на тема: ‘Влияние на дехидратационния стрес и АБК върху разтворими белтъци и антиоксидантни ензими в прорастъци от пшеница‘ ще се състои на 22.06.2011 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Института по физиология на растенията и генетика.

Към пълната обява

Category: Защита · Tags:

Comments are closed.

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952