Покана за оферти за организиране на работни срещи и пресконференции

Институтът по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките в качеството на бенефициент по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за визуализация, публичност и информиране по проект BG051PO001-3.3.06-0025

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява Конкурс за изпълнители (две места) за осъществяване на визуализация, публичност и информиране при изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ Срок за кандидатстване: 25.10.2012 г. Към […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за участие в целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява Конкурс за набиране на членове на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ Срок за кандидатстване: 18.10.2012 г., 1700 часа. Към пълната обява

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс „Ротарианско отличие“ 2012

Конкурс за връчване на годишното Ротарианско отличие за високи научни постижения в областта на растителната биология на името на Акад. Методий Попов Конкурсът се организира от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’ – СУБ и Ротари клуб ‘София-Средец’. Церемонията за връчване на отличието ще бъде посветена […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Вера Алексиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Регулиране на растежа и развитието […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Катя Георгиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН. Заседанието ще […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Георги И. Георгиев

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – В. Великова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН. Заседанието ще […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Л. Стоилов

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1076/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Молекулярна генетика’, […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Е. Стоименова

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури утвърдено със Заповед 1078/21.11.2011 г. ще проведе конкурс за Професор по генетика, шифър 01.06.06 (обявен в ДВ бр. 72/16.09.2011 г.) към Секция ‘Приложна генетика’, […]

Filed under Конкурс · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952