Обява в ДВ – конкурси за Гл. асистент

Държавен вестник, бр. 34/15.04.2014 г. 69. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява конкурси за главен асистент по направление 4.3 Биологически науки, Физиология на растенията, специалност 01.06.16 Физиология на растенията – един за нуждите на секция „Експериментална алголо­гия“, един за нуждите на секция „Фотосинтеза“ и един за нуждите на […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Ира Станчева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе второ заседание по обявен конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 103/29.11.2013 г.) към Секция ‘Минерално […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Обява в ДВ – Конкурс за главен асистент

Държавен вестник, бр. 53/18.06.2013 г. 60. – Институтът по физиология на растени­ята и генетика при БАН – София, обявява кон­курс за главен асистент по специалност 01.06.16 Физиология на растенията, професионално на­правление 4.3. Биологични науки за нуждите на секция „Експериментална алгология“ – ИФРГ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – […]

Filed under Конкурс, Обява · Tagged with

Покана за оферти за организиране на работни срещи и пресконференции

Институтът по Физиология на Растенията и Генетика – Българска Академия на Науките в качеството на бенефициент по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за визуализация, публичност и информиране по проект BG051PO001-3.3.06-0025

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява Конкурс за изпълнители (две места) за осъществяване на визуализация, публичност и информиране при изпълнението на проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ Срок за кандидатстване: 25.10.2012 г. Към […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за участие в целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН обявява Конкурс за набиране на членове на целевата група по проект BG051PO001-3.3.06-0025 „Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентоспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми“ Срок за кандидатстване: 18.10.2012 г., 1700 часа. Към пълната обява

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс „Ротарианско отличие“ 2012

Конкурс за връчване на годишното Ротарианско отличие за високи научни постижения в областта на растителната биология на името на Акад. Методий Попов Конкурсът се организира от Института по физиология на растенията и генетика – БАН, Секция ‘Физиология и биохимия на растенията’ – СУБ и Ротари клуб ‘София-Средец’. Церемонията за връчване на отличието ще бъде посветена […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Вера Алексиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Регулиране на растежа и развитието […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Катя Георгиева

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Фотосинтеза’, ИФРГ- БАН. Заседанието ще […]

Filed under Конкурс · Tagged with

Конкурс за Професор – Георги И. Георгиев

На основание чл. 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института по физиология на растенията и генетика при БАН, научно жури ще проведе конкурс за Професор по физиология на растенията, шифър 01.06.16 (обявен в ДВ бр. 95/02.12.2011 г.) към Секция ‘Минерално хранене и воден режим […]

Filed under Конкурс · Tagged with

« Предишна страницаСледваща страница »

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952