Събития – Архив

29-11-2019

Дарение

На 29 ноември 2019 г. Сдружение „Център за хуманитарни и екодискусии – НОЕТИКА“ дари на Института по физиология на растенията и генетика-БАН два броя преносими компютри с цел подпомагане на научно-изследователската дейност в Института.
Директорът на ИФРГ-БАН – доц. Румяна Василевска подписа договора за дарение с господин Веселин Симов в присъствието на проф. Валя Василева и гл.ас. Кирил Мишев.
Сърдечно Благодарим!

06-11-2019

Лекция на д-р Квидерова на тема: „Ecophysiology of photosynthesis of Vaucheria sp. (Xanthophyceae) from Svalbard tidal flat“

На 06 ноември 2019 г. в Института по физиология на растенията и генетика – БАН (ИФРГ-БАН) се проведе научен семинар, oрганизиран от Лаборатория „Експериментална Алгология“. Доц. Калина Ананиева – научен секретар на ИФРГ-БАН представи д-р Яна Квидерова – учен от Центъра за Полярна Екология, Университет на Южна Бохемия, Ческе Будейовице & Институт по Ботаника- ЧАН, Требон, Чехия. Доктор Квидерова гостува в рамките на двустранно сътрудничество (ЕБР) по проект “ Снежни водорасли с биотехнологично значение“. Лекцията, която д-р Квидерова изнесе беше със заглавие „Ecophysiology of photosynthesis of Vaucheria sp. (Xanthophyceae) from Svalbard tidal flat“ и автори д-р Яна Квидерова и д-р Джоузеф Елстер. Проведеното изследване е фокусирано върху водораслото Vaucheria sp., доминиращ първичен продуцент в заливаните от прилива зони на архипелага Свалбард, Норвегия. В тези зони се наблюдава динамичност на процесите, благодарение на комбинирания ефект от приливните цикли и ежедневните цикли на температурата и осветеността. Температурата и светлинният интензитет отговарят на тези за късното арктическо лято, когато са проведени и самите експерименти, с обичайни стойности от 0°C до 10°C и осветеност до 900 µmol m-2 s-1. Също така е било установено, че Vaucheria sp. е адаптирана към преобладаващите ниска светлинна интензивност, но е способна на бърза фотоаклимация при промяна на условията.

07-10-2019

Трети семинар по генетика с международно участие – SGIP 2019 със специална сесия по физиология и биохимия на растенията

Третият семинар по генетика с международно участие – SGIP 2019 (Third Seminar on Genetics with International Participation – 2019) със специална сесия по физиология и биохимия на растенията се проведе в периода 2 – 4 октомври 2019 г. в сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието беше организирано от Секция „Генетика“ и Секция „Физиология и биохимия на растенията“ към Съюза на учените в България, съвместно с Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките и Българското дружество по генетика и геномика на човека. Семинарът бе посветен на 150-та годишнина от основаването на БАН и 75-та годишнина от основаването на Съюза на учените в България. В рамките на семинара пленарни лекции представиха изтъкнати учени, като акад. Атанас Атанасов от Съвместен геномен център, който запозна аудиторията с т.нар. „зелени“ биотехнологии и чл.-кор. Драга Тончева, ръководител на Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при Медицинския университет-София, която разказа за гените, свързани с дълголетието при столетници. Доц. Велизар Шиваров от катедра „Генетика“ към БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и началник на Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Софиямед” представи нови тенденции в имунотерапията на онкологичните заболявания, а гл. ас. Славица Йосифовска от Университет „Св. св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония запозна аудиторията с генетичните причини, които могат да доведат до сърдечно-съдови заболявания. В Семинара взеха участие учени, докторанти и студенти от страната и чужбина, които представиха своите научни разработки като устни доклади и постери в областта на човешката, растителна, животинска и бактериална генетика, молекулно клониране и трансгенеза, физиология и биохимия на растенията. Като съпътстващо събитие на SGIP 2019 на 4 октомври 2019 г. в Тех Парк София беше проведен уъркшоп на тема „Различни методи за получаване на компетентни клетки за целите на генното инженерство“.

05-07-2019

Проф. Валя Василева от ИФРГ-БАН презентира проект за нискомолекулните протеини с NudC домен в „Седмица на бенефициентите на ФНИ“

Проф. Валя Василева представи финансирания от ФНИ проект „Нискомолекулните протеини с NudC домен: eфективни модулатори на развитието и толерантността към стрес на Arabidopsis thaliana“ (ДН11/8 от 15.12.2017 г.). Институт по физиология на растенията-БАН е базова организация по проекта, а партньори са учени от Института по молекулярна биология-БАН и Доц. Мирослава Жипонова от Биологически факултет на Софийския университет. Проектът е насочен към проучване на гени, кодиращи нискомолекулни белтъци с NudC домен с важна роля в развитието и отговора към стрес на организмите. Семейството на NudC присъства във всички еукариоти, включително и в човека, което предполага еволюционно консервативни функции. Идентифицираните до момента NudC белтъци участват в процеса на клетъчно делене, като променената им експресия води до редица аномалии в деленето на клетките. Като ръководител на проекта Проф. Василева презентира основни резултати и насоките на по-нататъшната научноизследователска дейност върху биологичната функция на два гена с NudC домен (NMig1 и BOB1) в развитието и толерантността към стрес на моделния растителен вид Arabidopsis thaliana, както и намирането на функционална хомология между растителните NudC и дрождени NUD1 гени.

 

18-06-2019

Институтът по физиология на растенията и генетика-БАН организира премиера на филм, посветен на акад. Дончо Костов

Документалният филм „ДОНЧО КОСТОВ – ЕДНА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ“ (1990) – режисьор Адела Пеева беше показан премиерно във Филмотечно кино „Одеон“ на 18-ти Юни – точно ден преди 122 годишнината от рождението на Акад. Дончо Костов. Филмът проследява житейските перипетии на световно-известния български учен-агроном и генетик, който полага основите на генетиката и селекцията на растенията в България. Като сподвижник на акад. Николай Вавилов през 30-те години на XX век акад. Костов е сред учените, които критикуват псевдонаучните теории на Трофим Лисенко – съветски агробиолог, радващ се на подкрепата на Сталин. Ето защо всички учени опоненти на Лисенко са подложени на различни форми на репресии от комунистическите правителства в СССР и НРБ. Документалната лента отразява духа на времето чрез редки и ценни архивни материали, включващи политиците Богдан Филов, Сталин, Вълко Червенков и Георги Димитров. Паралелно с архивните кадри филмът ни среща с видни български учени, последователи на акад. Дончо Костов през 80-те години на XX век : акад. Румен Цанев, акад. Атанас Атанасов, проф. Манол Стоилов.
След прожекцията се проведе дискусия с режисьора Адела Пеева и публиката и възникна идеята филмът да бъде преложен за излъчване в национална телевизия и включен във визуалния архив на колективната памет, свързана с историята на 150 години от основаването на Българска академия на науките.

 

12-06-2019

„Кръгла маса“ за сътрудничеството между ИФРГ-БАН и Международната агенция за атомна енергия

На 12 юни 2019 г. в Институт по физиология на растенията и генетика се проведе „Кръгла маса“ на тема: “Сътрудничеството между Института по физиология на растенията и генетика, БАН и Международната агенция за атомна енергия – минало, настояще, бъдеще“. Събитието е посветено на 150-годишнината от основаването на Българска академия на науките. На събитието присъстваха проф. Евдокия Пашева – главен научен секретар на БАН, чл.-кор. Илза Пъжева – член на УС на БАН и председател на Хумболтовия съюз в България, акад. Атанас Атанасов – ръководител на Съвместен геномен център, г-н Валентин Велев – главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“ на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), г-жа Райна Душкова – главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“ на АЯР, проф. Любомир Стоилов, проф. Костадин Гечев, проф. Живко Данаилов, и колеги от Института. В своите презентации г-н Валентин Велев и проф. Любомир Стоилов разказаха за дългогодишните и успешни контакти между учените от Института и МААЕ-АЯР. Това сътрудничество е илюстрация на успешен модел за прилагане на ядрените технологии в основни научни области, важни за изхранването на човечеството, каквото е селското стопанство. В своята презентация акад. Атанас Атанасов ни запозна с актуални проблеми, свързани с иновационни методи и подходи за устойчиво земеделие. Колегите имаха възможност в свободна дискусия да споделят идеи и обсъдят решения за формиране на европейска визия на Института с помощта на традиционното сътрудничество с тази престижна международна организация.

10-05-2019

Учени от Университета в Гент изнесоха лекции за „скрития глад“ и химическата генетика в ИФРГ-БАН

На 9 и 10 май 2019 г. в Института по физиология на растенията и генетика гостуваха професор Доминик Ван Дер Стратен и д-р Томас Депапе – част от екипа на проекта „Клетъчно-специфични етиленови сигнали в растенията при отговор към абиотичен стрес” – колаборация между групата по Функционална растителна биология на Университета в Гент, Белгия и групата по Регулация на генната експресия, ИФРГ-БАН.
Проф. Ван Дер Стратен и д-р Депапе участваха в серията от научни семинари, посветени на 150 годишнината от основаването на Българската Академия на Науките и 75 годишнината от създаването на Съюза на българските учени. Гостите представиха част от разработките си в областта на биофортификацията и химическата генетика.
В лекцията на проф. Ван Дер Стратен „Towards a solution for hidden hunger: folate biofortification of crop plants” бяха разгледани основни аспекти и перспективи за приложение на метаболитното инженерство за преодоляването на т. нар. „скрит глад“ чрез въвеждане на балансирана биофортификация на основни земеделски култури. Проф. Ван Дер Стратен подробно представи разработваните от екипа ѝ молекулярно-билогични подходи за повишаване на бионаличността на фолати в ориз.
Лекцията на д-р Депапе „A chemical genetics approach to study ethylene responses in etiolated seedlings: the small molecule Accerbatin” беше посветена на химическата генетика като модерно направление в съвременната биологична наука, основаващ се на скрининг на химически библиотеки, съставени от малки молекули, в резултат на който се откриват нови съединения с желан ефект върху различни сигнални пътища. Д-р Депапе представи разработката си върху физиологичните ефекти на ацербатина – идентифицирана от него малка молекула, отличаваща се със специфичен ефект върху някои етилен- и ауксин-контролирани процеси.“

10-04-2019

Проф. Ира Станчева от ИФРГ-БАН презентира в събитието „Фонд „Научни изследвания“ представя три успешни научни проекта“
Научните резултати от три успешни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), обещават да променят начина, по който социализираме културното наследство, да подобрят образователната среда, да спомогнат за характеризиране на лечебни растения и да изследват важни физични процеси в микросистемите. ФНИ представи трите успешни проекта на 10 април 2019 г. като част от серия събития, насочени към популяризация на резултатите от проекти, финансирани от Фонда.

Още за събитието

20-09-2018

Среща на учени от ИФРГ с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките
Учени от Института по физиология на растенията и генетика – Българска академия на науките (БАН) се срещнаха с представители на Института по екология и география към Китайската академия на науките, намиращ се в гр. Урумки, автономна област Синцзян, северозападен Китай. Китайската страна беше представена от проф. Гуан Кайюн (Prof. Guan Kaiyun), заместник директор, и д-р Киао Янфанг (Dr. Qiao Jianfang), заместник началник на отдел ‘Международно сътрудничество’ към Института по екология и география. Двете страни представиха своите научноизследователски направления и технологично оборудване и обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на устойчивото земеделие, растителната биохимия, молекулярна биология, физиология и генетика.
Гостите от Китай запознаха българските учени със съществуващите програми на Китайската академия на науките, в частност с програмата PIFI, предоставяща възможност за сътрудничество и работни визити на чуждестранни учени в китайски научни звена. Беше приет текст за официално писмо, изразяващо съгласието за бъдещо партньорство между двете научни организации.

16-07-2018

Лектор от водещ испански център представи „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)” в ИФРГ
На 10 юли 2018 в Института по физиология на растенията и генетика се проведе информационен семинар на тема “Excellence in research through responsible research and innovations (RRI). Организатор на събитието беше гл. ас. д-р Георги Бончев, ИД р-л Лаборатория „Геномна динамика и стабилност” към Института по физиология на растенията и генетика при БАН. Беше изнесена презентация от д-р Антония Бирвирт проектен мениджър в Tecnalia, водещ изследователски и иновационен център в Испания. Лекторът е и ръководител на работна група по проект NewHoRRIzon (по програмата Хоризонт 2020) имащ за цел популяризиране и предоставяне на опит в областта на „Отговорни Изследвания и Иновации (ОИИ)”. ОИИ има за цел изграждане на връзки между изследователите, граждани, бизнес и образователните институции, за да могат те да си сътрудничат в хода на целия процес по изследване и иновации и с това да допринесат за резултати, които са ценни за обществото и отговарят на неговите нужди. По време на събитието беше представена и разяснена концепцията за ОИИ, както и нейни ключови политики като етика, почтеност и равнопоставеност на половете в изследванията, провеждане на отворена и достъпна наука и др. Беше проведена работна среща на д-р Антония Бирвирт с представители на администрацията и учени от ИФРГ, на която бяха обсъдени идеи за бъдещо сътрудничество и обмяна на опит с Tecnalia с цел внедряване в близко бъдеще на ОИИ практики в Института по физиология на растенията и генетика.

28-05-2018

В периода 8-11 май 2018 г. Институтът по физиология на растенията и генетика- БАН беше домакин на цикъл от четири лекции на Доц. Кармен Арена от Университета на Неапол „Федерико II”, Италия. В някои от презентациите участие взе и докторант Луиджи Ицо, специализирал в НАСА. Лекциите се проведоха на английски език и бяха фокусирани върху ключови изследвания в растителната биология. Първата лекция „Фотоинхибиране и фотозащита в растителните клетки“ представи основни защитни механизми, характерни за висшите растения с акцент върху фотохимичните и нефотохимичните стратегии в различни условия на околната среда. Темата на втората лекция беше „Растения в замърсена околна среда: последствия за здравето на екосистемите“ и в нея беше разгледана ролята на висшите растения в биомониторинга на околната среда и във фиторемедиацията. Третата лекция – „Предизвикателството на растенията в Космоса“ беше съсредоточена върху възможностите за отглеждане на растения в условията на микрогравитация и йонизираща радиация. По време на четвъртата лекция „Зелената мощ: фотосинтезата в променящия се свят“ бяха обсъдени биохимичните, морфологичните и екофизиологичните адаптации, благоприятстващи наземната и водната растителност в съвременните сценарии, свързани с климатичните промени.

09-05-2018

Ново призово място за учениците обучавани в ИФРГ на най-голямото Европейско състезание ”Jugend forscht” за природни науки и технологии за млади учени.

След класиране на първо място на регионалния кръг на състезанието ”Jugend forscht” проведено в Бон, Германия, Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша, ученици от 91-ва НЕГ “Проф К. Гълъбов”, продължиха експериментална си дейност и обучение в лабораториите на Института по физиология на растенията и генетика – БАН, под ръководството на главен асистент д-р Теодора Тасева. Научната разработка „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ (“WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?”) беше допълнена с нови данни и представена в следващия областен кръг на състезанието в Леверкузен, Германия. С актулния си проект, нашите стажанти заеха второ място по биология в конкуренция на 46 отбора от Испания, България и Германия.

14-03-2018

Ученици, обучавани в Институт по физиология на растенията и генетика – БАН спечелиха първо място в Германия.

Учениците Божидара Симеонова и Ясен Ал Баша от 91 немска езикова гимназия „Проф К. Гълъбов“ спечелиха първо място на регионален кръг на най-голямото Европейско състезание за природни науки и технологии за млади учени – “Jugend forscht“. Състезанието се проведе през февруари 2018 в Бон, Германия, а техният проект на тема „Колко е важно качеството на водата за развитието на растенията?“ („WIE WICHTIG IST DIE WASSERQUALITÄT FÜR DIE PFLANZENZÜCHTUNG?“) е отличен сред 40 отбора като те са единствените български представители, които продължават участието си в националния кръг в Германия.

Обучението на учениците, експериментите и формулирането на резултатите се провеждат в лаборатории на Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, а главен асистент д-р Теодора Тасева е техен супервайзор.

12-09-2017

Директорът на Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките – Проф. Снежанка Дончева и учени от Института се срещнаха с ръководители на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО Русия). В състава на Руската делегация, водена от г-жа Екатерина Журавлева – заместник-ръководител на ФАНО, са включени представители на Управлението за международно взаимодействие и организация на научно-техническото сътрудничество; Никитската ботаническа градина; Всеруски научно-изследователски институт за лекарствени и ароматни растения; Федерален изследователски център Всеруски институт по растителни генетични ресурси „Н. И. Вавилов“; Татарски научно-изследователски институт по селско стопанство; Аналитичен център за Международни научно-технологически и образователни програми. В срещата участваха г-жа Мария Балашова – Втори секретар на Посолството на Руската федерация и Представител на Министерството на селското стопанство на Руската федерация и г-жа Мария Белалова – старши експерт в Дирекция „Европейска координация и международни отношения“ към Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

Поради сходните научно-изследователски теми и интереси, двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на биохимията, молекулярната биология, физиологията и генетиката на растенията както и потенциалните партньорства за кандидатстване по национални и европейски програми.

06-09-2017

На 5 и 6 септември 2017 г. в заседателната зала на ЦУ на БАН беше проведено първото работно съвещание в рамките на COST акция CA15226 Climate Smart Forestry (CLIMO). Организатор на събитието беше проф. Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетика при БАН, която е ръководител на работна група 1 „Подходи и дефиниции на Climate Smart Forestry”. В съвещанието взеха участие учени от Германия, Италия, Великобритания, Полша и България. По време на срещата беше обсъдена концепцията за climate-smart forestry (CSF) и беше изработена работна дефиниция за CSF, както и таблици с критерии и индикатори за CSF.

06-07-2017

На 6-ти юли 2017 Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ-БАН) беше домакин на среща между представители на Аризонски център за водораслови технологии и иновации -AzCati към Държавен университет на Аризона; представители на бизнеса и учени от лаборатория „Експериментална алгология“ към ИФРГ. Проф. Дончева – директор на ИФРГ-БАН; Г-н Уилям Брандт – директор по „Стратегически интеграции“ към компания „ LightWorks” ; Г-жа Мария Тошкова – старши партньор във фирма „SP Consulting” и Доц. Кирил Христовски от Политехническия департамент на Държавен университет на Аризона обсъдиха възможностите за сътрудничество по научно-изследователски проекти в областите на алогологията и фиторемедиацията и по-специално приложението на водораслова биомаса за производство на хранителни добавки за ежедневна употреба от човека, фуражни добавки и биогорива.

10-03-2017

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН получи дарение от QuintilesIMS

QuintilesIMS водещ доставчик на интегрирани и технологично съвместими услуги в здравеопазването, направи дарение от офис оборудване на Института по физиология на растенията и генетика при БАН. Тяхното дарение спомогна да се подобри визията на работните места на учените.

В знак на признателност, на 10-03-2017 г. на среща между представители на QuintilesIMS и учени от Института, в присъствието на проф. Димитър Иванов – научен секретар на БАН, директорът на ИФРГ връчи Сертификат за дарение на управителя на QuintilesIMS. По време на срещата представителите на фирмата дарител се запознаха с научните приоритети и с основните постижения на Института.

17-02-2017

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 534 kB)

06-07-2016

Информационен Бюлетин на БАН – Бр. 167, Кн. 2/2016 – Беше отразена проведената от Института по физиология на растенията и генетика Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

17-05-2016

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, Португалия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 1396 kB)

08-05-2016

На 08 май 2016 г. Българската национална телевизия излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина.

Репортаж – БНТ

21-04-2016

На 21-04-2016 г. Институтът по физиология на растенията и генетика организира Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

Събитието се проведе в Заседателна зала № 207, Централно управление на БАН , ул. „15 ноември”, №1.

Бяха поканени акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, чл.-кор. Николай Милошев Зам-председател на БАН, проф. Евдокия Пашева – Гл. Научен секретар на БАН, г-н Йорг Шенк – консул, лидер на направление „Наука” Посолство на Германия, Яне Янев – съветник на Министър-председателя на Република България, Анелия Дошева – паст гуверньор на Дистрикт 2482, България, представители на бизнеса – Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД, JST Корпорейшън ООД, Алгаe фарм AД, Ентайър Уърлд ООД, Дивлея ЕООД, Ромб ООД.

Първите предприятия за производство на микроводораслова биомаса от хлорела и спирулина са създадени по технологично задание и с научната консултация на учените от ИФРГ в партньорство с Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД.

На кръглата маса учените от ИФРГ и гостите обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между наука и бизнес при производството на микроводораслова биомаса. Беше дискутирано по какъв начин това производство, ще промени българския пазар, ще насърчи употребата на микроводорасли като източник на ценни хранителни вещества, като един от начините за справяне със здравословните проблеми на нашето съвремие.

10-12-2015

На 10-12-2015 г. проф. дбн Георг Гертнер (Университет Инсбрук, Институт по ботаника с ботаническа градина; Доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“) изнесе лекция на тема „Аеротерестриални водорасли“.

04-12-2015

На 04-12-2015 г. в Актовата зала на Руския държавен аграрен университет – Московска селскостопанска академия “К. А. Тимирязев”, по случай 150 годишния юбилей на Академията на тържествена церемония, проф. д.с.н Живко Данаилов беше удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” – диплома, медал и мантия за заслуги в селскостопанската наука и образование и за укрепване на международните връзки. В 150-годишната история на Тимирязевската академия проф. Живко Данаилов е единственият българин-випусник, удостоен с това почетно звание. Научната му дейност до 2010 г. изцяло преминава в бившия Институт по генетика при БАН, понастоящем Институт по физиология на растенията и генетика – БАН. Руският държавен аграрен университет – Московска Селскостопанска академия е водещ аграрен университет в Русия, основана на 3 декември, 1865 г. с указ на император Алeксандър II и носи името на известния учен в областта на физологията на растенията Климент Аркадиевич Тимирязев.

30-11-2015

На 30-11-2015 г. д-р Andrea Ghirardo (Германия) изнесе лекция на тема „The Munich Phytotron and the future VOC platform“.

13-11-2015

На 13-11-2015 г. беше сключено Споразумение за сътрудничество между Единния център за иновации и Института по физиология на растенията и генетика за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

13-08-2015

Сключено е споразумение за сътрудничество по Програма Erasmus+ между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Университета на Неапол Федерико II, Италия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 3631 kB)

02-02-2015

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации и ВУЗ, а окончателният избор се извършва от специализирано за всяка от наградите жури.

Наградата „Еврика“ за 2014 г. за постижения в науката бе присъдена на гл. ас. д-р Марияна Георгиева. Тя е магистър от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика“ на Института по физиология на растенията и генетика на БАН. Има 10 публикации в международни и български научни издания, участвала е в редица научни проекти и форуми. Марияна Георгиева получи наградата за отличната защита на дисертационен труд на тема „Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика“, който е с изразени елементи на иновативна разработка и отразява постиженията на българската биологическа наука.

12-01-2015

На 12.01.2015 г. беше сключено Споразумение за академично сътрудничество и обмен между Политехническия Институт в Коимбра, Португалия и ИФРГ. Споразумението включва: обмен на студенти, докторанти и учени с цел обучение и научно-изследователска дейност; разработване на съвместни научни проекти; обмен на информация и научни публикации. Споразумението е сключено за срок от 5 години. За повече информация, касаеща Политехническия Институт в Коимбра, посетете сайта http://www.ipc.pt

24-09-2014

От 24 до 26 септември 2014 г. в Хотел Метрополитън София се проведе организираната от Института по физиология на растенията и генетика Международна научна конференция Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges.

24-04-2013

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Седем мига от бъдещето.
БНТ1 – В кадър

18-12-2012

ЧЕЗ дари офис мебели на млади учени от Института по физиология на растенията и генетика.

18-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Все повече млади хора проявяват интерес към отглеждане на нетрадиционни за България лечебни растения.
Агенция Фокус

13-11-2012

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2012 г.

06-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Всичко за биохраните.
TV7 – Баркод

18-10-2012

Изобретател на годината – Научен колектив от ИФРГ беше номиниран от Патентното ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство за „Изобретател на годината“ за 2012 г.

30-09-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Българският пазар на биопродукти.
БНТ1 – Новини

17-09-2012

Интервю с учени от ИФРГ – БГ учени създават сортове сървайвър.
Вестник „24 часа“

26-02-2012

Проф. Урс Фелер (Швейцария) – гост-професор в Института по физиология на растенията и генетика.
БНТ2 – Новини 19:30, +16.45min

10-02-2012

ИФРГ беше отличен със „Златен печат“ за Европейски мениджмънт

01-02-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева и проф. Бистра Атанасова
Вестник „Седмичен труд“

27-10-2011

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2011 г.

21-06-2011

Посещение и лекция – д-р М. Педроза (Никарагуа)

Go Back

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Факс: +359 2 8739952