Събития – Архив

12-09-2017

Директорът на Института по физиология на растенията и генетика към Българска академия на науките – Проф. Снежанка Дончева и учени от Института се срещнаха с ръководители на Федералната агенция на научните организации на Руската федерация (ФАНО Русия). В състава на Руската делегация, водена от г-жа Екатерина Журавлева – заместник-ръководител на ФАНО, са включени представители на Управлението за международно взаимодействие и организация на научно-техническото сътрудничество; Никитската ботаническа градина; Всеруски научно-изследователски институт за лекарствени и ароматни растения; Федерален изследователски център Всеруски институт по растителни генетични ресурси „Н. И. Вавилов“; Татарски научно-изследователски институт по селско стопанство; Аналитичен център за Международни научно-технологически и образователни програми. В срещата участваха г-жа Мария Балашова – Втори секретар на Посолството на Руската федерация и Представител на Министерството на селското стопанство на Руската федерация и г-жа Мария Белалова – старши експерт в Дирекция „Европейска координация и международни отношения“ към Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

Поради сходните научно-изследователски теми и интереси, двете страни обсъдиха възможностите за сътрудничество в сферата на биохимията, молекулярната биология, физиологията и генетиката на растенията както и потенциалните партньорства за кандидатстване по национални и европейски програми.

06-09-2017

На 5 и 6 септември 2017 г. в заседателната зала на ЦУ на БАН беше проведено първото работно съвещание в рамките на COST акция CA15226 Climate Smart Forestry (CLIMO). Организатор на събитието беше проф. Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетика при БАН, която е ръководител на работна група 1 „Подходи и дефиниции на Climate Smart Forestry”. В съвещанието взеха участие учени от Германия, Италия, Великобритания, Полша и България. По време на срещата беше обсъдена концепцията за climate-smart forestry (CSF) и беше изработена работна дефиниция за CSF, както и таблици с критерии и индикатори за CSF.

06-07-2017

На 6-ти юли 2017 Институтът по физиология на растенията и генетика (ИФРГ-БАН) беше домакин на среща между представители на Аризонски център за водораслови технологии и иновации -AzCati към Държавен университет на Аризона; представители на бизнеса и учени от лаборатория „Експериментална алгология“ към ИФРГ. Проф. Дончева – директор на ИФРГ-БАН; Г-н Уилям Брандт – директор по „Стратегически интеграции“ към компания „ LightWorks” ; Г-жа Мария Тошкова – старши партньор във фирма „SP Consulting” и Доц. Кирил Христовски от Политехническия департамент на Държавен университет на Аризона обсъдиха възможностите за сътрудничество по научно-изследователски проекти в областите на алогологията и фиторемедиацията и по-специално приложението на водораслова биомаса за производство на хранителни добавки за ежедневна употреба от човека, фуражни добавки и биогорива.

10-03-2017

Институтът по физиология на растенията и генетика – БАН получи дарение от QuintilesIMS

QuintilesIMS водещ доставчик на интегрирани и технологично съвместими услуги в здравеопазването, направи дарение от офис оборудване на Института по физиология на растенията и генетика при БАН. Тяхното дарение спомогна да се подобри визията на работните места на учените.

В знак на признателност, на 10-03-2017 г. на среща между представители на QuintilesIMS и учени от Института, в присъствието на проф. Димитър Иванов – научен секретар на БАН, директорът на ИФРГ връчи Сертификат за дарение на управителя на QuintilesIMS. По време на срещата представителите на фирмата дарител се запознаха с научните приоритети и с основните постижения на Института.

17-02-2017

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и The Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 534 kB)

06-07-2016

Информационен Бюлетин на БАН – Бр. 167, Кн. 2/2016 – Беше отразена проведената от Института по физиология на растенията и генетика Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

17-05-2016

Сключено е споразумение за сътрудничество между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon, Португалия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 1396 kB)

08-05-2016

На 08 май 2016 г. Българската национална телевизия излъчи репортаж за разработеният от учени от ИФРГ фотобиореактор за промишлено производство на спирулина.

Репортаж – БНТ

21-04-2016

На 21-04-2016 г. Институтът по физиология на растенията и генетика организира Кръгла маса на тема „Половин век биотехнология на микроводораслите в България. Микроводораслите – част от здравословното хренене в бъдеще?”.

Събитието се проведе в Заседателна зала № 207, Централно управление на БАН , ул. „15 ноември”, №1.

Бяха поканени акад. Стефан Воденичаров – Председател на БАН, чл.-кор. Николай Милошев Зам-председател на БАН, проф. Евдокия Пашева – Гл. Научен секретар на БАН, г-н Йорг Шенк – консул, лидер на направление „Наука” Посолство на Германия, Яне Янев – съветник на Министър-председателя на Република България, Анелия Дошева – паст гуверньор на Дистрикт 2482, България, представители на бизнеса – Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД, JST Корпорейшън ООД, Алгаe фарм AД, Ентайър Уърлд ООД, Дивлея ЕООД, Ромб ООД.

Първите предприятия за производство на микроводораслова биомаса от хлорела и спирулина са създадени по технологично задание и с научната консултация на учените от ИФРГ в партньорство с Меджик Роуз ООД, Унимилк ЕООД.

На кръглата маса учените от ИФРГ и гостите обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между наука и бизнес при производството на микроводораслова биомаса. Беше дискутирано по какъв начин това производство, ще промени българския пазар, ще насърчи употребата на микроводорасли като източник на ценни хранителни вещества, като един от начините за справяне със здравословните проблеми на нашето съвремие.

10-12-2015

На 10-12-2015 г. проф. дбн Георг Гертнер (Университет Инсбрук, Институт по ботаника с ботаническа градина; Доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“) изнесе лекция на тема „Аеротерестриални водорасли“.

04-12-2015

На 04-12-2015 г. в Актовата зала на Руския държавен аграрен университет – Московска селскостопанска академия “К. А. Тимирязев”, по случай 150 годишния юбилей на Академията на тържествена церемония, проф. д.с.н Живко Данаилов беше удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” – диплома, медал и мантия за заслуги в селскостопанската наука и образование и за укрепване на международните връзки. В 150-годишната история на Тимирязевската академия проф. Живко Данаилов е единственият българин-випусник, удостоен с това почетно звание. Научната му дейност до 2010 г. изцяло преминава в бившия Институт по генетика при БАН, понастоящем Институт по физиология на растенията и генетика – БАН. Руският държавен аграрен университет – Московска Селскостопанска академия е водещ аграрен университет в Русия, основана на 3 декември, 1865 г. с указ на император Алeксандър II и носи името на известния учен в областта на физологията на растенията Климент Аркадиевич Тимирязев.

30-11-2015

На 30-11-2015 г. д-р Andrea Ghirardo (Германия) изнесе лекция на тема „The Munich Phytotron and the future VOC platform“.

13-11-2015

На 13-11-2015 г. беше сключено Споразумение за сътрудничество между Единния център за иновации и Института по физиология на растенията и генетика за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

13-08-2015

Сключено е споразумение за сътрудничество по Програма Erasmus+ между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Университета на Неапол Федерико II, Италия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 3631 kB)

02-02-2015

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации и ВУЗ, а окончателният избор се извършва от специализирано за всяка от наградите жури.

Наградата „Еврика“ за 2014 г. за постижения в науката бе присъдена на гл. ас. д-р Марияна Георгиева. Тя е магистър от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика“ на Института по физиология на растенията и генетика на БАН. Има 10 публикации в международни и български научни издания, участвала е в редица научни проекти и форуми. Марияна Георгиева получи наградата за отличната защита на дисертационен труд на тема „Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика“, който е с изразени елементи на иновативна разработка и отразява постиженията на българската биологическа наука.

12-01-2015

На 12.01.2015 г. беше сключено Споразумение за академично сътрудничество и обмен между Политехническия Институт в Коимбра, Португалия и ИФРГ. Споразумението включва: обмен на студенти, докторанти и учени с цел обучение и научно-изследователска дейност; разработване на съвместни научни проекти; обмен на информация и научни публикации. Споразумението е сключено за срок от 5 години. За повече информация, касаеща Политехническия Институт в Коимбра, посетете сайта http://www.ipc.pt

24-09-2014

От 24 до 26 септември 2014 г. в Хотел Метрополитън София се проведе организираната от Института по физиология на растенията и генетика Международна научна конференция Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges.

24-04-2013

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Седем мига от бъдещето.
БНТ1 – В кадър

18-12-2012

ЧЕЗ дари офис мебели на млади учени от Института по физиология на растенията и генетика.

18-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Все повече млади хора проявяват интерес към отглеждане на нетрадиционни за България лечебни растения.
Агенция Фокус

13-11-2012

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2012 г.

06-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Всичко за биохраните.
TV7 – Баркод

18-10-2012

Изобретател на годината – Научен колектив от ИФРГ беше номиниран от Патентното ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство за „Изобретател на годината“ за 2012 г.

30-09-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Българският пазар на биопродукти.
БНТ1 – Новини

17-09-2012

Интервю с учени от ИФРГ – БГ учени създават сортове сървайвър.
Вестник „24 часа“

26-02-2012

Проф. Урс Фелер (Швейцария) – гост-професор в Института по физиология на растенията и генетика.
БНТ2 – Новини 19:30, +16.45min

10-02-2012

ИФРГ беше отличен със „Златен печат“ за Европейски мениджмънт

01-02-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева и проф. Бистра Атанасова
Вестник „Седмичен труд“

27-10-2011

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2011 г.

21-06-2011

Посещение и лекция – д-р М. Педроза (Никарагуа)


Go Back

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952