Събития – Архив

10-12-2015

На 10-12-2015 г. проф. дбн Георг Гертнер (Университет Инсбрук, Институт по ботаника с ботаническа градина; Доктор хонорис кауза на СУ „Св. Климент Охридски“) изнесе лекция на тема „Аеротерестриални водорасли“.

04-12-2015

На 04-12-2015 г. в Актовата зала на Руския държавен аграрен университет – Московска селскостопанска академия “К. А. Тимирязев”, по случай 150 годишния юбилей на Академията на тържествена церемония, проф. д.с.н Живко Данаилов беше удостоен с почетното звание “Доктор хонорис кауза” – диплома, медал и мантия за заслуги в селскостопанската наука и образование и за укрепване на международните връзки. В 150-годишната история на Тимирязевската академия проф. Живко Данаилов е единственият българин-випусник, удостоен с това почетно звание. Научната му дейност до 2010 г. изцяло преминава в бившия Институт по генетика при БАН, понастоящем Институт по физиология на растенията и генетика – БАН. Руският държавен аграрен университет – Московска Селскостопанска академия е водещ аграрен университет в Русия, основана на 3 декември, 1865 г. с указ на император Алeксандър II и носи името на известния учен в областта на физологията на растенията Климент Аркадиевич Тимирязев.

30-11-2015

На 30-11-2015 г. д-р Andrea Ghirardo (Германия) изнесе лекция на тема „The Munich Phytotron and the future VOC platform“.

13-11-2015

На 13-11-2015 г. беше сключено Споразумение за сътрудничество между Единния център за иновации и Института по физиология на растенията и генетика за съвместна дейност в подкрепа на бизнеса и иновациите в България и Европа.

13-08-2015

Сключено е споразумение за сътрудничество по Програма Erasmus+ между Института по физиология на растенията и генетика – БАН и Университета на Неапол Федерико II, Италия. За справки: доц. д-р Калина Ананиева, тел. 979-26-90.

Споразумение за сътрудничество (PDF 3631 kB)

02-02-2015

Фондация „Еврика“ връчи традиционните си годишни награди за млад мениджър (за 25-и пореден път), млад фермер и млад изобретател (за 24-ти път) и за постижения в науката (за 19-и път и съвместно със Съюза на учените в България). Те се присъждат за значими постижения на млади хора, не по-възрастни от 35 години. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации и ВУЗ, а окончателният избор се извършва от специализирано за всяка от наградите жури.

Наградата „Еврика“ за 2014 г. за постижения в науката бе присъдена на гл. ас. д-р Марияна Георгиева. Тя е магистър от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е ръководител „Радиоизотопна лаборатория“ и главен асистент в секция „Молекулярна генетика“ на Института по физиология на растенията и генетика на БАН. Има 10 публикации в международни и български научни издания, участвала е в редица научни проекти и форуми. Марияна Георгиева получи наградата за отличната защита на дисертационен труд на тема „Молекулярно-цитогенетична характеристика на геномния интегритет при ечемика“, който е с изразени елементи на иновативна разработка и отразява постиженията на българската биологическа наука.

12-01-2015

На 12.01.2015 г. беше сключено Споразумение за академично сътрудничество и обмен между Политехническия Институт в Коимбра, Португалия и ИФРГ. Споразумението включва: обмен на студенти, докторанти и учени с цел обучение и научно-изследователска дейност; разработване на съвместни научни проекти; обмен на информация и научни публикации. Споразумението е сключено за срок от 5 години. За повече информация, касаеща Политехническия Институт в Коимбра, посетете сайта http://www.ipc.pt

24-09-2014

От 24 до 26 септември 2014 г. в Хотел Метрополитън София се проведе организираната от Института по физиология на растенията и генетика Международна научна конференция Plant Physiology and Genetics – Achievements and Challenges.

24-04-2013

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Седем мига от бъдещето.
БНТ1 – В кадър

18-12-2012

ЧЕЗ дари офис мебели на млади учени от Института по физиология на растенията и генетика.

18-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Все повече млади хора проявяват интерес към отглеждане на нетрадиционни за България лечебни растения.
Агенция Фокус

13-11-2012

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2012 г.

06-11-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Всичко за биохраните.
TV7 – Баркод

18-10-2012

Изобретател на годината – Научен колектив от ИФРГ беше номиниран от Патентното ведомство на Република България и Европейското патентно ведомство за „Изобретател на годината“ за 2012 г.

30-09-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева – Българският пазар на биопродукти.
БНТ1 – Новини

17-09-2012

Интервю с учени от ИФРГ – БГ учени създават сортове сървайвър.
Вестник „24 часа“

26-02-2012

Проф. Урс Фелер (Швейцария) – гост-професор в Института по физиология на растенията и генетика.
БНТ2 – Новини 19:30, +16.45min

10-02-2012

ИФРГ беше отличен със „Златен печат“ за Европейски мениджмънт

01-02-2012

Интервю с проф. Снежанка Дончева и проф. Бистра Атанасова
Вестник „Седмичен труд“

27-10-2011

Връчване на Годишното Ротарианско Отличие ‘Акад. Методий Попов“ 2011 г.

21-06-2011

Посещение и лекция – д-р М. Педроза (Никарагуа)


Go Back

Ние в интернет:

Пишете ни:

Елате да се запознаем:

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас:

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952