Contents

Genetics and Plant Physiology – 2017


Vol. 7 Iss. 1-2

Vol. 7 Iss. 3-4

Genetics and Plant Physiology – 2016


Vol. 6 Iss. 1-2

Vol. 6 Iss. 3-4

Genetics and Plant Physiology – 2015


Vol. 5 Iss. 1

Vol. 5 Iss. 2

Vol. 5 Iss. 3-4

Genetics and Plant Physiology – 2014


Vol. 4 Iss. 1-2

Special Issue Part 1
PPGAC Conference
24-26 September 2014
Sofia, Bulgaria


Vol. 4 Iss. 3-4

Special Issue Part 2
PPGAC Conference
24-26 September 2014
Sofia, Bulgaria

Genetics and Plant Physiology – 2013


Vol. 3 Iss. 1-2

Vol. 3 Iss. 3-4

Genetics and Plant Physiology – 2012


Vol. 2 Iss. 1-2

Vol. 2 Iss. 3-4

Genetics and Plant Physiology – 2011


Vol. 1 Iss. 1-2

Vol. 1 Iss. 3-4

В интернет

Намерете ни на адрес:
http://www.ifrg-bg.com/

Пишете ни

Електронна поща:
ifrg@bio21.bas.bg

Елате да се запознаем

ул. 'Акад. Георги Бончев', бл. 21
гр. София 1113, България

Свържете се с нас

Тел.: +359 2 9792606
Тел.: +359 2 8728170
Факс: +359 2 8739952